Thứ Hai, 23/04/2018

Thứ Ba, 15:53 26/12/2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018 của 12 khoa với 53 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ thuộc Học viện

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Để tải Thông báo và mẫu phụ lục tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018,tải về tại đây