HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Giới thiệu

Học viện Khoa học và Công nghệ (Tên tiếng Anh: Graduate University of Sciences and Technology, viết tắt: GUST) được thành lập theo Quyết định số 1691/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Học viện Khoa học và Công nghệ là cơ sở giáo dục công lập, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Học viện ra đời là sự tiếp nối truyền thống đào tạo sau đại học của các viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN và được nâng lên một tầm cao mới.

Xem thêm

Học viện Khoa học và Công nghệ có sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực khoa học- công nghệ chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ, Sau Tiến sỹ; Gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phát huy tối đa nguồn lực to lớn của Viện Hàn lâm KHCNVN - cơ quan hàng đầu quốc gia về đội ngũ các nhà khoa học trình độ cao, hệ thống cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, các đề tài- nhiệm vụ- đề án KCN, nguồn thông tin KHCN, mạng lưới hợp tác quốc tế, trực tiếp phục vụ công tác đào tạo.