Thứ Sáu, 24/05/2024

Giới thiệu về các phòng thí nghiệm của khoa CNTT và Viễn thông

1.Phòng thí nghiệm trọng điểm Mạng và Đa phương tiện

Địa chỉ: Viện Công nghệ thông tin, Nhà A3, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: www.ioit.ac.vn/phong-thi-nghiem-trong-diem

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ mạng và Đa phương tiện(TNTĐ) là phòng TNTĐ với hạ tầng thiết bị mạng chung, thiết bị mạng chuyên nghiệp, mạng điều khiển công nghiệp, các trang thiết bị đa phương tiện chung, thiết bị đa phương tiện trong xử lý ngôn ngữ, xử lý ảnh, thiết bị nhúng, thiết bị thực tại ảo.

Giới thiệu về các phòng thí nghiệm của khoa CNTT và Viễn thông

Hệ mô phỏng điều khiển mức nước Koster

Giới thiệu về các phòng thí nghiệm của khoa CNTT và Viễn thông

Máy chiếu 3D Mirage 2000