Thứ Năm, 30/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Vietnam Journal of Mathematics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS, Xuất bản: 3 tháng/1 số; Mã tạp chí: ISSN 0866-7179


Communications in Physics

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP); Số lượng: 4 số /năm; Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh; Mã tạp chí: ISSN 0868-3166


VietNam Journal of Mechanics

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ CƠ HỌC – VIETNAM JOURNAL OF MECHANICS; Tạp chí xuất bản thường kỳ 4 số/năm; Số lượng: 300 cuốn/số; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh; Mã tạp chí: 0866-7136


Tạp chí Tin học và điều khiển học

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên Tạp chí: TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS; Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh; Số lượng: 4 số/năm; Mã tạp chí: ISSN 1813-9663


Advances in natural Sciences

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: ADVANCES IN NATURAL SCIENCES; Xuất bản: 3 tháng/1 số; Mã tạp chí: ISSN 0866-708X


Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt (Special Issue) / năm; Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh; Năm xuất bản đầu tiên: 1962; Mã tạp chí: ISSN 0866-708x


Tạp chí Hóa học

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ HOÁ HỌC – JOURNAL OF CHEMISTRY; Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh; Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ (6 số/năm); Mã tạp chí: ISSN 0866-7144


Tạp chí Khoa học và công nghệ Biển

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN – JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY; Số lượng: 4 số/năm; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và tiếng Anh; Mã tạp chí: ISSN 1859-3097


Tạp chí Công nghệ sinh học

Tên tạp chí: TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY; Số lượng: 4 số/năm; Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh; Mã tạp chí: ISSN 1811-4989