Thứ Sáu, 24/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ

Học viện KHCN đã ban hành chuẩn đầu ra các chuyên ngành trình độ Tiến sĩ cụ thể như sau:

- Khoa Cơ học và Tự động hóa: Quyết định số 1001/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây

- Khoa Khoa học và Công nghệ biển: Quyết định số 1002/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây

- Khoa Công nghệ thông tin và viễn thông: Quyết định số 1003/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây

- Khoa Vật lý: Quyết định số 1004/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây

- Khoa Các khoa học trái đất: Quyết định số 1005/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây

- Khoa Công nghệ môi trường: Quyết định số 1006/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây

- Khoa Địa lý: Quyết định số 1007/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây

- Khoa Khoa học vật liệu và năng lượng: Quyết định số 1008/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây

- Khoa Hóa học: Quyết định số 1009/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây

- Khoa Sinh thái và tài nguyên sinh vật: Quyết định số 1010/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây

- Khoa Công nghệ sinh học: Quyết định số 1011/QĐ-HVKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2020: tải về tại đây