Thứ Ba, 28/03/2023

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 63/TB-HVKHCN ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc kéo dài thời gian thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022.


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 35/TB-HVKHCN ngày 26 tháng 1 năm 2022 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022.

Chi tiết Mẫu biểu tải file đính kèm: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 162/TB-HVKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây

Các mẫu văn bản dùng xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 11/TB-HVKHCN ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chương trình chất lượng quốc tế - đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây