Thứ Ba, 28/03/2023

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Chi tiết tải tại file đính kèm: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo số145/TB-HVKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2022 về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022.

Chi tiết tải file đính kèm: tải về tại đây


Môn thi:

1. Các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường: tải về tại đây

2. Cơ sở khoa học môi trường:tải về tại đây

3. Cơ sở lý thuyết hoá học: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 62/TB-HVKHCN ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc kéo dài thời gian thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022.


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 34/TB-HVKHCN ngày 26 tháng 1 năm 2022 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022.

Chi tiết Mẫu biểu tải file đính kèm: tải về tại đây

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022