Chủ Nhật, 14/07/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Học viện Khoa học và Công nghệ hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Tạp chí thuộc danh mục ESCI (Emerging Sources Citation Index)

Danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi (Emerging Sources Citation Index) hay gọi tắt là danh sách ESCI là cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của Web of Science thuộc công ty Clarivate Analytics (trước đây thuộc tập đoàn Thomson Reuter *) mới được đưa vào vận hành từ năm 2015. Danh sách các tạp chí này lúc mới bắt đầu hoạt động có khoảng 3000 tạp chí, bao quát đầy đủ các lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đến tháng 2 năm 2017, danh sách ESCI đa có 5578 tạp chí.

Tạp chí được đưa vào danh sách ESCI là bước đầu tiên cần thiết để có thể đăng ký tạp chí vào các danh sách lõi của Web of Science như Danh mục trích dẫn khoa học (SCI), Danh mục trích dẫn khoa học xã hội (SSCI) và Danh mục trích dẫn nghệ thuật và nhân văn

(AHCI). Tạp chí được chấp nhận đưa vào danh sách ESCI phải là tạp chí có phản biện, tuân thủ thông lệ đạo đức xuất bản, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, có thông tin thư mục bằng tiếng Anh, và được cộng đồng sử dụng Web of Science thuộc giới học thuật giới thiệu hay yêu cầu đưa vào.

Hiện nay tất cả các tạp chí đăng ký đánh giá để được đưa vào các danh sách lõi của Web of Science như SCI trước tiên sẽ được đánh giá để đưa vào danh sách ESCI, và nếu thành công, tạp chí sẽ được thống kê các chỉ số trong danh sách ESCI trong khi trải qua quy trình xem xét biên tập sâu hơn. Thời gian tạp chí được đánh giá để đưa vào danh sách ESCI tuân theo những ưu tiên của công ty Clarivate Analytics về mở rộng phạm vi bao phủ của danh sách ESCI, hơn là phụ thuộc vào thời điểm tạp chí được đăng ký đánh giá. Nếu một tạp chí được chấp thuận chuyển từ danh sách ESCI sang danh sách lõi của Web of Science, tạp chí đó sẽ không được tiếp tục thống kê trong danh sách ESCI nữa. Tạp chí được thống kê trong danh sách ESCI có thể lựa chọn dừng xem xét đánh giá khi cảm thấy tạp chí cần thiết phải nâng tầm trích dẫn trước khi tiến hành đánh giá các chỉ số chính cho các danh sách lõi của Web of Science. Tạp chí cũng có thể chuyển từ giai đoạn thống kê các chỉ số chính cho các danh sách lõi của Web of Science về lại danh sách ESCI nếu như cảm thấy tạp chí không còn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để thống kê các chỉ số chính nữa.

Các tạp chí được thống kê trong danh sách ESCI sẽ không nhận được các Hệ số ảnh hưởng (Impact Factors). Thế nhưng các trích dẫn từ các tạp chí thuộc danh sách ESCI sẽ được tính trích dẫn vào Tạp chí Báo cáo trích dẫn (Journal Citation Reports), và do vậy chúng sẽ đóng góp cho các Hệ số ảnh hưởng của các tạp chí thuộc các danh sách khác.

Nếu tạp chí được thống kê trong danh sách ESCI, nó sẽ xuất hiện qua Web of Science với một quy trình thống kê chỉ số thống nhất với bất kỳ tạp chí được thống kê khác, với thống kê trích dẫn đầy đủ, thông tin tác giả và những thông tin hữu dụng khác. Các bài báo trong các tạp chí thuộc danh sách ESCI sẽ được đưa vào trong tính toán chỉ số H của các tác giả, cũng như bất kỳ phân tích nào được tiến hành trên dữ liệu của Web of Science hay những sản phẩm liên quan như InCites**.

Có mặt trong danh sách ESCI sẽ nâng tầm phổ biến của tạp chí, cung cấp một đánh dấu chất lượng và là điều tốt cho các tác giả. Đa có các cơ sở nghiên cứu và quỹ tài trợ yêu cầu công bố trong các tạp chí thuộc danh sách ESCI, tương tự như đối với các danh sách lõi của Web of Science.

(*) Cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Web of Science trước đây thuộc về tập đoàn Thomson Reuter, và năm 2016 được tập đoàn Thomson Reuter bán cho Quỹ góp vốn tư nhân Clarivate Analytics.

(**) InCites là công cụ phân tích nghiên cứu dựa trên trích dẫn trên cơ sở dữ liệu Web of Science.

Nguồn: http://isi.vast.vn/bantin/BantinKHCN022017.pdf

- Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm ESCI (Emerging Sources Citation Index)

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX