Thứ Bảy, 13/07/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Học viện Khoa học và Công nghệ hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

DANH SÁCH

Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện

Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2018 – 2023

(Theo Quyết định số 1792 /QĐ-VHL ngày 10 tháng 10 năm 2018

của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

GS. TS. Nguyễn Đại Hưng

Chủ tịch Hội đồng Khoa Vật lý

2

GS. TS. Nguyễn Văn Tuyến

Trưởng Khoa Hóa học

3

GS. TS. Nguyễn Quang Liêm

Trưởng Khoa Khoa học Vật liệu và Năng lượng

4

GS. TS. Phan Ngọc Minh

Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ

5

GS. TS. Phạm Quốc Long

Chủ tịch Hội đồng Khoa Hóa học

6

GS. TS. Phùng Hồ Hải

Trưởng Khoa Toán học

7

PGS. TS. Chu Hoàng Hà

Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học

8

PGS.TS.Nguyễn Văn Sinh

Trưởng Khoa Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

9

PGS.TS. Vũ Đình Lãm

Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ

10

TS. Nguyễn Trường Thắng

Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

11

PGS.TS. Đinh Văn Mạnh

Trưởng Khoa Cơ học và Tự động hóa

12

PGS. TS. Võ Sỹ Tuấn

Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ biển

13

PGS.TS. Trần Tuấn Anh

Trưởng Khoa Khoa học trái đất

14

PGS.TS. Trần Đình Lân

Phó Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ biển

15

PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên

Trưởng Khoa Công nghệ Môi trường

16

GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa

Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

17

PGS.TS. Hoàng Nghĩa Sơn

Viện trưởng Viện Sinh học Nhiệt đới

18

GS.TS. Trần Đại Lâm

Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

19

TS. Nguyễn Diệu Trinh

Trưởng phòng, Học viện Khoa học và Công nghệ

20

TS. Nguyễn Thị Trung

Trưởng phòng, Học viện Khoa học và Công nghệ

21

TS. Trần Thị Phương Anh

Trưởng phòng, Học viện Khoa học và Công nghệ