Thứ Bảy, 13/07/2024

Thứ Năm, 13:35 05/01/2017

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học hướng Sinh thái và Môi trường nhiệt đới

Ngày 16/3/2017, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga có công văn số 477/TTNĐVN-ST thông báo về việc tổ chức "Hội nghị khoa học hướng Sinh thái và Môi trường nhiệt đới"

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học hướng Sinh thái và Môi trường nhiệt đới
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học hướng Sinh thái và Môi trường nhiệt đới
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học hướng Sinh thái và Môi trường nhiệt đới
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học hướng Sinh thái và Môi trường nhiệt đới

Kính mời các nhà khoa học quan tâm./.