Thứ Năm, 30/05/2024

Thứ Tư, 13:33 18/10/2017

Workshop-Conference on Earthquakes and Tsunami: Modeling and Observations

Thời gian: 08:00:11/12/2017 đến 17:00:22/12/2017

Địa điểm: VIASM

Workshop-Conference on Earthquakes and Tsunami: Modeling and Observations

Ban tổ chức:

- VIASM (GS. Nguyễn Hữu Dư, Viện trưởng VIASM)

- ICTP (TS. Abdelkrim Aoudia,Trưởng Vật lý Trái đất, ICTP)

- GS. Phạm Chí Vĩnh (Khoa Toán - cơ - Tin học , Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, VNU)

- TS. Nguyễn Xuân Anh (Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, VAST)

Cơ quan tổ chức và tài trợ:

- ICTP

- VIASM

- NAFOSTED

- Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS), VNU

- Viện Vật lý Địa cầu (IGP), VAST

Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh

Link trên Trang VIASM: http://viasm.edu.vn/hdkh/etmo2017

Link trên web ICTP: http://indico.ictp.it/event/8176