Thứ Năm, 30/05/2024

Thứ Hai, 13:39 08/08/2016

Hội nghị khoa học quốc tế tại Hà Nội năm 2016, "Địa vật lý Việt Nam – Hợp tác và phát triển"

Hội nghị Khoa học Quốc tế tại Hà Nội, 2016 với chủ đề: "Địa vật lý Việt Nam – Hợp tác và phát triển" sẽ được tiến hành vào hai ngày 15-16/10/2016 và du lịch từ ngày 17 đến 20/10/2016.

Đối với các Hội viên của Hội thì không phải đóng lệ phí Hội nghị song phải tự túc mọi chi phí và hỗ trợ 2,0 Triệu VNĐ nếu bài được chấp nhận đăng trong Tạp chí có uy tín trong nước. Hạn đăng ký và ngày nộp bài xem chi tiết trong thông báo kèm theo.

Để đảm bảo thành công của Hội nghị, thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kiến nghị

- Các hội viên Hội KHKTĐVL VN tích cực đăng ký và gửi bài tham gia Hội nghị.

- Gửi bản thông báo Hội nghị bằng tiếng Anh này tới các bạn nước ngoài nhằm quảng bá và vận động họ tham gia Hội nghị.

- Các Chi hội, Các hội viên là cán bộ chủ chốt tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất, các chủ nhiệm đề tài các cấp cố gắng vận động tài trợ và tài trợ cho Hội nghị để có nhiều cán bộ khoa học là hội viên của Hội có điều kiện tham gia Hội nghị này.

Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo

Văn phòng Hội KHKT ĐVL Việt Nam: Nhà A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - Hà Nội.

Email : vag-sec@fpt.vn or sec.vag2016@gmail.com

Website:http://www.vag.vn/VAG2016; http://www.paper.vag2016@gmail.com

Thông báo kèm theo: Hạn đăng ký và ngày nộp bài