Thứ Năm, 30/05/2024

Thứ Tư, 11:39 30/11/2016

Hội thảo khoa học quốc tế về “Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững”

Được sự đồng ý của Đại học Quốc gia Hà Nội, theo Công văn số 3675/ĐHQGHN-HTPT, ngày 16 tháng 11 năm 2016, về việc cho phép tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững”.

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Chương trình Tropenbos International Vietnam (TBI – Vietnam) chính thức thông báo Hội thảo khoa học quốc tế về “Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững”, được tổ chức với mục đích tổng kết, đánh giá và tăng cường vai trò nghiên cứu và đào tạo sinh thái nhân văn trong phát triển bền vững ở Việt Nam và hướng nghiên cứu về sinh thái nhân văn trong thời gian tới.

Thời gian tổ chức: Ngày 13/01/2017 tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, 33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và kính mời các cá nhân đã gửi báo cáo/tham luận và đăng ký tham gia Hội thảo đến dự Hội thảo vào thời gian và địa điểm nói trên.

Để việc tổ chức Hội thảo được thành công và thuận lợi, xin các đại biểu khẳng định tham gia trước ngày 10/01/2017.

Mọi liên hệ khẳng định tham gia xin gửi về:

E-mail: hoithaostnv@cres.edu.vn

Qua điện thoại của chị Nguyễn Thị Hiếu: 0979.224.799

hoặc chị Đặng Thị Tú Loan: DĐ: 0979224799