Thứ Tư, 29/05/2024

❖ Khoa Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Lê Hùng Anh Bộ môn Sinh thái học TS
2 Lưu Đàm Ngọc Anh Bộ môn Thực vật học TS
3 Nguyễn Đức Anh Bộ môn Sinh thái học TS
4 Nguyễn Thị Thu Anh Bộ môn Động vật học TS
5 Trần Thị Phương Anh Bộ môn Thực vật học TS
6 Trần Thế Bách Bộ môn Thực vật học GS TS
7 Trần Thị Bính Bộ môn Thực vật học TS
8 Nguyễn Quốc Bình Bộ môn Thực vật học TS
9 Lê Xuân Cảnh Bộ môn Sinh thái học PGS TS
10 Nguyễn Ngọc Châu Bộ môn Tuyến trùng học GS TS
11 Vũ Tiến Chính Bộ môn Thực vật học PGS TS
12 Nguyễn Quang Cường Bộ môn Ký sinh trùng học TS
13 Nguyễn Thế Cường Bộ môn Thực vật học TS
14 Phạm Thế Cường Bộ môn Sinh thái học TS
15 Nguyễn Xuân Đặng Bộ môn Động vật học PGS TS
16 Phạm Ngọc Doanh Bộ môn Ký sinh trùng học PGS TS
17 Nguyễn Văn Dư Bộ môn Thực vật học PGS TS
18 Nguyễn Văn Đức Bộ môn Ký sinh trùng học TS
19 Nông Văn Duy Bộ môn Thực vật học TS
20 Nguyễn Thị Duyên Bộ môn Sinh thái học TS
21 Chu Thị Thu Hà Bộ môn Thực vật học TS
22 Nguyễn Văn Hà Bộ môn Ký sinh trùng học TS
23 Đỗ Văn Hài Bộ môn Thực vật học TS
24 Nguyễn Phương Hạnh Bộ môn Sinh thái học TS
25 Hoàng Văn Hiền Bộ môn Tuyến trùng học TS
26 Lê Mạnh Hùng Bộ môn Động vật học TS
27 Nguyễn Mạnh Hùng Bộ môn Ký sinh trùng học TS
28 Nguyễn Quang Hưng Bộ môn Thực vật học TS
29 Nguyễn Thị Thanh Hương Bộ môn Thực vật học TS
30 Nguyễn Sinh Khang Bộ môn Ký sinh trùng học TS
31 Trương Xuân Lam Bộ môn Côn trùng học GS TS
32 Nguyễn Thị Phương Liên Bộ môn Côn trùng học PGS TS
33 Vũ Văn Liên Bộ môn Côn trùng học PGS TS
34 Lê Thị Mai Linh Bộ môn Động vật học TS
35 Khuất Đăng Long Bộ môn Côn trùng học PGS TS
36 Phan Kế Long Bộ môn Tuyến trùng học PGS TS
37 Trần Đức Lương Bộ môn Động vật học TS
38 Phạm Thanh Lưu Bộ môn Sinh thái học TS
39 Phạm Quỳnh Mai Bộ môn Côn trùng học TS
40 Nguyễn Thành Mạnh Bộ môn Tuyến trùng học TS
41 Hà Duy Ngọ Bộ môn Ký sinh trùng học PGS TS
42 Phạm Thị Nhị Bộ môn Côn trùng học TS
43 Trịnh Quang Pháp Bộ môn Tuyến trùng học TS
44 Diệp Đình Phong Bộ môn Sinh thái học TS
45 Phạm Huy Phong Bộ môn Ký sinh trùng học TS
46 Bùi Hồng Quang Bộ môn Côn trùng học TS
47 Ngô Xuân Quảng Bộ môn Tuyến trùng học PGS TS
48 Hà Quý Quỳnh Bộ môn Sinh thái học PGS TS
49 Phạm Đình Sắc Bộ môn Sinh thái học PGS TS
50 Lý Ngọc Sâm Bộ môn Thực vật học TS
51 Nguyễn Ngọc Sang Bộ môn Động vật học TS
52 Nguyễn Văn Sinh Bộ môn Sinh thái học PGS TS
53 Đặng Văn Sơn Bộ môn Thực vật học TS
54 Hoàng Nghĩa Sơn Bộ môn Sinh thái học GS TS
55 Nguyễn Trường Sơn Bộ môn Côn trùng học TS
56 Vũ Thị Thanh Tâm Bộ môn Tuyến trùng học TS
57 Nguyễn Thiên Tạo Bộ môn Động vật học PGS TS
58 Lê Bửu Thạch Bộ môn Sinh thái học TS
59 Phạm Hồng Thái Bộ môn Côn trùng học PGS TS
60 Trần Huy Thái Bộ môn Thực vật học PGS TS
61 Bùi Văn Thanh Bộ môn Thực vật học
62 Nguyễn Vũ Thanh Bộ môn Tuyến trùng học PGS TS
63 Trần Thị Việt Thanh Bộ môn Sinh thái học TS
64 Vũ Đình Thống Bộ môn Động vật học PGS TS
65 Cao Kim Thu Bộ môn Sinh thái học TS
66 Đỗ Hữu Thư Bộ môn Sinh thái học TS
67 Ngô Văn Tri Bộ môn Động vật học TS
68 Thái Ngọc Trí Bộ môn Sinh thái học TS
69 Đỗ Văn Trường Bộ môn Thực vật học TS
70 Lưu Hồng Trường Bộ môn Sinh thái học TS
71 Nguyễn Quảng Trường Bộ môn Động vật học GS TS
72 Nguyễn Văn Tú Bộ môn Sinh thái học TS
73 Vương Tân Tú Bộ môn Tuyến trùng học TS
74 Đỗ Văn Tứ Bộ môn Động vật học TS
75 Nguyễn Đình Tứ Bộ môn Tuyến trùng học TS
76 Ngô Xuân Tường Bộ môn Động vật học TS
77 NGUYỄN TRẦN VỸ Bộ môn Sinh thái học TS
78 Bùi Thị Tuyết Xuân Bộ môn Sinh thái học TS

- Giảng viên Thỉnh giảng

STT Họ và tên Học hàm Học vị
1 Thanh Lưu Phạm TS