Thứ Bảy, 13/07/2024

Thứ Ba, 18:22 05/09/2017

Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về điều khiển và tự động hóa

- Tên Hội nghị: Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về điều khiển và tự động hóa

- Thời gian tổ chức: Từ 01/12/2017 đến 02/12/2017

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị tổ chức: Hội tự động hoá Việt Nam

- Hạn gửi bài: 20/08/2017

- Website:http://www.vcca.engineer/vcca2017/vi/