Thứ Sáu, 24/05/2024

Thứ Tư, 07:25 06/09/2017

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology – REV-ECIT)

- Tên Hội thảo: Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology – REV-ECIT)

- Thời gian tổ chức: Từ 14/12/2017 đến 15/12/2017

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị tổ chức: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

- Hạn gửi bài: 30/08/2017

- Website:rev-conf.org/