Thứ Bảy, 13/07/2024

Thứ Tư, 07:24 06/09/2017

Hội thảo Quốc gia lần thứ XX "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"

- Tên Hội thảo: Hội thảo Quốc gia lần thứ XX "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"

- Thời gian tổ chức: Từ 17/08/2017 đến 18/08/2017

- Địa điểm tổ chức: Quy Nhơn

- Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Quy Nhơn

- Hạn gửi bài: 30/07/2017

- Website:www.hoithaoquocgiacntt.ac.vn