Chủ Nhật, 03/12/2023

Thứ Tư, 07:22 06/09/2017

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" - FAIR'10

- Tên Hội thảo: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" - FAIR'10

- Khoa: Khoa CNTT&VT

- Thời gian tổ chức: Từ 17/08/2017 đến 18/08/2017

- Địa điểm tổ chức: Đà Nẵng

- Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

- Hạn gửi bài:15/06/2017

- Website:http://fair.conf.vn/