Thứ Sáu, 24/05/2024

Danh mục các tạp chí ngành Toán học (Council for professor title for Mathermatics)

a) Các chuyên ngành (Specialization)

1. Toán giải tích (Mathematical Analysis)

2. Phương trình vi phân và tích phân (Differential and Integral Equations)

3. Đại số và lý thuyết số (Algebra and Number Theory)

4. Hình học – tôpô (Geometry and Topology)

5. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học (Probability and Mathermatical Statistics)

6. Lý thuyết tối ưu (Optimization theory)

7. Toán logic và toán rời rạc (Mathermatics of Computation)

8. Toán học tính toán (Mathermatics of Computation)

9. Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính (tên mới: Khoa học máy tính – Computer Science)

b) Danh mục tạp chí

Số TTTên tạp chíChỉ số ISSNLoạiCơ quan xuất bảnĐiểm công trình
1SCIQuốc tế0 – 2
2SCIE, ISIQuốc tế0 – 1,5
3Không trong danh mục SCI, SICEQuốc tế0 – 1
4Acta Math. Vietnam0 – 1
5Vietnam J.Math0 – 1
6Toán, Khoa họcNgoài các tạp chí mục 1-5Quốc gia0 – 0,75
7Toán, Khoa họcNgoài các tạp chí mục 1-6Các trường0 – 0,5