Thứ Sáu, 24/05/2024

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

TTMã số Chuyên ngànhTên Chuyên ngànhMã số CTĐTTên Ngành
162440103Vật lý lý thuyết và vật lý toánPHY901Khoa học vật chất
262440106Vật lý nguyên tửPHY902
362440104Vật lý chất rắnPHY903
462440109Quang họcPHY904