Thứ Bảy, 13/07/2024

❖ Khoa Hóa học

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Bùi Kim Anh Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
2 Đặng Thị Tuyết Anh Bộ môn Hóa hữu cơ TS
3 Hồ Việt Anh Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
4 Hoàng Lê Tuấn Anh Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
5 Hoàng Ngọc Anh Bộ môn Hóa hữu cơ
6 Ngô Quốc Anh Bộ môn Hóa sinh hữu cơ PGS TS
7 Nguyễn Thị Hoàng Anh Bộ môn Hóa sinh hữu cơ PGS TS
8 Nguyễn Tuấn Anh Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
9 Ninh Khắc Bản Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
10 Hoàng Thị Bích Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
11 Phan Thị Ngọc Bích Bộ môn Hóa Vô cơ PGS TS
12 Phan Thị Bình Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý PGS TS
13 Ngô Kim Chi Bộ môn Kỹ thuật Hóa học PGS TS
14 Mai Thành Chí Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
15 Nguyễn Văn Chiến Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
16 Trần Văn Chiến Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
17 Nguyễn Thúy Chinh Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
18 Lưu Văn Chính Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
19 Đỗ Văn Công Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
20 Trịnh Đức Công Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
21 Bùi Quang Cư Bộ môn Hóa Vô cơ TS
22 Nguyễn Thị Kim Cúc Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
23 Bùi Văn Cường Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
24 Lê Hữu Cường Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
25 Lý Quốc Cường Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
26 Nguyễn Mạnh Cường Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên PGS TS
27 Nguyễn Xuân Cường Bộ môn Hóa hữu cơ TS
28 Phạm Văn Cường Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
29 Tô Đạo Cường Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
30 Nguyễn Hải Đăng Bộ môn Hóa hữu cơ TS
31 Nguyễn Thành Danh Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
32 Nguyễn Tiến Đạt Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên PGS TS
33 Dương Thị Dung Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
34 Hoàng Thị Kim Dung Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
35 Ngô Thị Thanh Dung Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý
36 Nguyễn Thị Dung Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý PGS TS
37 Nguyễn Tuấn Dung Bộ môn Hóa phân tích – môi trường PGS TS
38 Lê Tiến Dũng Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên PGS TS
39 Nguyễn Thùy Dương Bộ môn Hóa hữu cơ TS
40 Lê Nhật Thùy Giang Bộ môn Hóa hữu cơ TS
41 Lê Trường Giang Bộ môn Hóa phân tích – môi trường GS TS
42 Nguyễn Vũ Giang Bộ môn Hóa sinh hữu cơ PGS TS
43 Hoàng Mai Hà Bộ môn Hóa hữu cơ TS
44 Lê Minh Hà Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
45 Phạm Thị Thu Hà Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
46 Trần Thị Hồng Hà Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
47 Hà Việt Hải Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
48 Nguyễn Thị Minh Hằng Bộ môn Hóa hữu cơ
49 Nguyễn Thị Minh Hằng Bộ môn Hóa hữu cơ
50 Trần Thị Như Hằng Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
51 Lê Thị Mỹ Hạnh Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
52 Phạm Thị Bích Hạnh Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
53 Trần Thị Hồng Hạnh Bộ môn Hóa hữu cơ TS
54 Nguyễn Công Hào Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên GS TS
55 Đặng Viết Hậu Bộ môn Hóa hữu cơ TS
56 Đặng Chí Hiền Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
57 Nguyễn Khoa Hiền Bộ môn Hóa Vô cơ TS
58 Trần Thị Kim Hoa Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
59 Lê Ngọc Hùng Bộ môn Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm TS
60 Lê Quốc Hùng Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý GS TS
61 Nguyễn Phi Hùng Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
62 Nguyễn Văn Hùng Bộ môn Hóa hữu cơ GS TS
63 Dương Tuấn Hưng Bộ môn Hóa phân tích – môi trường TS
64 Trần Quang Hưng Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
65 Bùi Thanh Hương Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
66 Đoàn Thị Mai Hương Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
67 Lê Mai Hương Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên GS TS
68 Nguyễn Thị Thanh Hương Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
69 Trịnh Thị Thu Hương Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
70 Trần Thu Hường Bộ môn Hóa hữu cơ TS
71 Đỗ Mạnh Huy Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
72 Lưu Đức Huy Bộ môn Hóa sinh hữu cơ PGS TS
73 Nguyễn Quang Huy Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
74 Cầm Thị Ính Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
75 Đỗ Quang Kháng Bộ môn Hóa sinh hữu cơ GS TS
76 Phạm Ngọc Khanh Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
77 Nguyễn Cửu Khoa Bộ môn Hóa hữu cơ GS TS
78 Nguyễn Văn Khoa Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
79 Võ Nguyễn Đăng Khoa Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
80 Nguyễn Văn Khôi Bộ môn Hóa hữu cơ GS TS
81 Phan Văn Kiệm Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
82 Đỗ Tiến Lâm Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
83 Hồ Sơn Lâm Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
84 Trần Đại Lâm Bộ môn Hóa Vô cơ GS TS
85 Phạm Thị Lan Bộ môn Hóa Vô cơ TS
86 Trần Mỹ Linh Bộ môn Hóa hữu cơ TS
87 Trần Văn Lộc Bộ môn Hóa sinh hữu cơ PGS TS
88 Vũ Đức Lợi Bộ môn Hóa phân tích – môi trường PGS TS
89 Phạm Quốc Long Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên GS TS
90 Lê Trọng Lư Bộ môn Hóa Vô cơ TS
91 Đặng Thị Phương Ly Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
92 Bùi Quang Minh Bộ môn Hóa phân tích – môi trường TS
93 Châu Văn Minh Bộ môn Hóa hữu cơ GS TS
94 Lê Thị Hồng Minh Bộ môn Hóa hữu cơ TS
95 Lưu Thị Nguyệt Minh Bộ môn Hóa phân tích – môi trường TS
96 Phạm Thị Hồng Minh Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên PGS TS
97 Phan Nhật Minh Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
98 Trương Ngọc Minh Bộ môn Hóa hữu cơ TS
99 Nguyễn Hoài Nam Bộ môn Hóa hữu cơ TS
100 Trương Thị Nam Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
101 Vũ Đức Nam Bộ môn Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm TS
102 Phạm Thị Năm Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
103 Trương Thị Thanh Nga Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
104 trương bích ngân Bộ môn Hóa hữu cơ
105 Đỗ Hữu Nghị Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
106 Nguyễn Thị Ngoan Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
107 Trần Thị Ý Nhi Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
108 Nguyễn Xuân Nhiệm Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
109 Nguyễn Tấn Phát Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
110 Phạm Hồng Phong Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý PGS TS
111 Đặng Tuyết Phương Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý PGS TS
112 Đoàn Lan Phương Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên PGS TS
113 Nguyễn Thu Phương Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
114 Phạm Thị Thùy Phương Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
115 Nguyễn Thị Kim Phượng Bộ môn Kỹ thuật Hóa học PGS TS
116 Phạm Minh Quân Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
117 Trần Đức Quân Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
118 Lê Đăng Quang Bộ môn Hóa sinh hữu cơ PGS TS
119 Trần Hồng Quang Bộ môn Hóa hữu cơ TS
120 Nguyễn Văn Quý Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
121 Trần Ngọc Quyển Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
122 Lê Thị Phương Quỳnh Bộ môn Kỹ thuật Hóa học PGS TS
123 Cù Thành Sơn Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
124 Nguyễn Anh Sơn Bộ môn Hóa hữu cơ TS
125 Trần Văn Sung Bộ môn Hóa sinh hữu cơ GS TSKH
126 Đỗ Trung Sỹ Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
127 Bùi Hữu Tài Bộ môn Hóa hữu cơ TS
128 Nguyễn Thanh Tâm Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
129 Đinh Sơn Thạch Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
130 Nguyễn Thị Thái Bộ môn Hóa hữu cơ TS
131 Đỗ Quang Thẩm Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
132 Lê Bá Thắng Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
133 Đinh Thị Mai Thanh Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý PGS TS
134 Nguyễn Văn Thanh Bộ môn Hóa hữu cơ TS
135 Đỗ Minh Thành Bộ môn Hóa hữu cơ TS
136 Lê Nguyễn Thành Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
137 Nguyễn Đình Thành Bộ môn Kỹ thuật Hóa học PGS TS
138 Nguyễn Thị Thu Thảo Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
139 Phan Thanh Thảo Bộ môn Hóa hữu cơ TS
140 Trần Thị Phương Thảo Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
141 Đỗ Trường Thiện Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
142 Nguyễn Quốc Thiết Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
143 Phạm Đức Thịnh Bộ môn Hóa phân tích – môi trường TS
144 Hồ Sỹ Thoảng Bộ môn Hóa hữu cơ GS TS
145 Nguyễn Thị Thơm Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
146 Trần Quang Thuận Bộ môn Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm TS
147 Nguyễn Văn Thường Bộ môn Hóa phân tích – môi trường TS
148 Mai Thị Thanh Thùy Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
149 Đinh Thị Thu Thủy Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
150 Nguyễn Thị Thanh Thủy Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
151 Thái Thu Thủy Bộ môn Hóa hữu cơ TS
152 Thành Thị Thu Thủy Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý PGS TS
153 Trần Thị Thu Thủy Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên PGS TS
154 Trịnh Thị Thủy Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
155 Đặng Thủy Tiên Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
156 Đoàn Duy Tiên Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
157 Nguyễn Quyết Tiến Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
158 Trần Quốc Toàn Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
159 Nguyễn Thị Thu Trang Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
160 Nguyễn Trí Bộ môn Kỹ thuật Hóa học TS
161 Mai Đình Trị Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên PGS TS
162 Nguyễn Quang Trung Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
163 Nguyễn Quang Trung Bộ môn Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm PGS TS
164 Phùng Văn Trung Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
165 Chu Quang Truyền Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên TS
166 Dương Ngọc Tú Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
167 Nguyễn Anh Tuấn Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
168 Vũ Anh Tuấn Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý PGS TS
169 Vũ Mạnh Tuấn Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
170 Ngô Trịnh Tùng Bộ môn Hóa sinh hữu cơ PGS TS
171 Nguyễn Ngọc Tùng Bộ môn Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm TS
172 Nguyễn Thanh Tùng Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
173 Phạm Cao Thanh Tùng Bộ môn Hóa Vô cơ TS
174 Nguyễn Đình Tuyến Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý PGS TS
175 Nguyễn Văn Tuyến Bộ môn Hóa hữu cơ GS TS
176 Nguyễn Thị Hồng Vân Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên PGS TS
177 Trần Thị Thanh Vân Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý PGS TS
178 Trịnh Thị Thanh Vân Bộ môn Hóa hữu cơ TS
179 Đỗ Quốc Việt Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
180 Phạm Gia Vũ Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
181 Nguyễn Thiên Vương Bộ môn Hóa sinh hữu cơ TS
182 Nguyễn Quốc Vượng Bộ môn Hóa hữu cơ PGS TS
183 Uông Văn Vỹ Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý TS
184 Đào Thị Hải Yến Bộ môn Hóa phân tích – môi trường TS
185 Phạm Hải Yến Bộ môn Hóa hữu cơ TS

- Giảng viên Thỉnh giảng

STT Họ và tên Học hàm Học vị
1 Nguyễn Việt Bắc GS TS
2 Hoàng Tiến Cường TS
3 Lê Hải Đăng PGS TS
4 Tạ Ngọc Dũng PGS TS
5 Nguyễn Thị Thu Hiền TS
6 Vũ Đình Hoàng PGS TS
7 Nguyễn Thanh Liêm PGS TS
8 Lưu Cẩm Lộc GS TS
9 Nguyễn Đức Nghĩa GS TS
10 Nguyễn Thị Bích Ngọc PGS TS
11 Nguyễn Duy Nhứt
12 Nguyễn Hữu Toàn Phan TS
13 Nguyễn Quang PGS TS
14 Vũ Minh Thành
15 Nguyễn Thị Bích Thủy PGS TS
16 Lê Huyền Trâm TS