Thứ Tư, 29/05/2024

Thứ Năm, 10:58 06/10/2016

Hội thảo Năng lượng tái tạo châu Á lần 3 (3rd AREW)

1. Giới thiệu chung

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (ANRE/METI) chủ trì Chương trình hợp tác nghiên cứu và xây dựng năng lực liên quan đến năng lượng tái tạo tại khu vực Đông Nam Á. Thông qua Chương trình, Nhật Bản mong muốn tìm kiếm thêm các cơ hội để trao đổi thông tin, kết nối mạng lưới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo giữa chính phủ, ngành công nghiệp và học thuật trong và ngoài nước.

Được sự ủy quyền của ANRE METI, Tổ chức Quỹ Năng lượng mới Nhật Bản (NEF) được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình nêu trên. Thông qua việc hợp tác với Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Nhật Bản (AIST), các viện nghiên cứu và các ngành công nghiệp khác, NEF tập trung hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu năng lượng tái tạo tại các nước đang phát triển.

2. Mục tiêu và kế hoạch của AREW

Với mục đích hỗ trợ việc triển khai Chương trình, các Hội thảo Năng lượng tái tạo châu Á (AREW) đã được tổ chức tại các nước thành viên. Hội thảo lần 1 (1st AREW) được tổ chức tại Malaysia với 9 quốc gia tham gia, 2nd AREW được tổ chức tại Indonesia với 9 quốc gia tham gia.

Năm 2016 3rd AREW sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam với 7 quốc gia tham gia. Cụ thể như sau:

Thời gian: từ 07-09/12/2016.

Địa điểm: Hanoi Club Hotel, 76 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

3rd AREW được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ thông tin giữa các nước thành viên về hiện trạng, các kết quả nghiên cứu, triển vọng phát triển và hạn chế của ngành năng lượng tái tạo, đồng thời mong muốn cải thiện và tăng cường mạng lưới năng lượng tái tạo trong khu vực.

Nội dung dự kiến:

- Các chủ đề thảo luận: gió, mặt trời, sinh khối, địa nhiệt và năng lượng nước;

- Cung cấp các cơ hội chia sẻ thông tin về năng lượng tái tạo: chính sách, hiện trạng, rào cản, thách thức và khả năng ứng dụng của các nước tham gia;

Thành viên tham gia:

Các cơ quan chính phủ, ngành công nghiệp và học thuật. Dự kiến có gần 50 khách quốc tế đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippiness, Lào, Campuchia, Myanmar. Đại biểu Việt Nam: khoảng 80 người.

3. Tổ chức chủ trì:

Nhật Bản:

(1) Quỹ Năng lượng mới NEF

(2) Viện Năng lượng tái tạo Fukushima (FREA/AIST)

Việt Nam:

(1) Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Viện Khoa học năng lượng

(2) Vụ Năng lượng mới và năng lượng tái tạo, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương MOIT

Liên hệ:

Email: lehang212@gmail.com

ĐT: 0946.095.079