Chủ Nhật, 03/12/2023

Thứ Tư, 08:11 04/10/2017

Hội thảo Quốc tế “Các thuật toán tối ưu và một số vấn đề có liên quan”

Thời gian tổ chức: 14-16/12, 2017

Địa điểm: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội

Thông báo số 1

Ngày nay, các phương pháp tối ưu nói chung, và các thuật toán tối ưu nói riêng, đóng một vai trò quan trọng trong rất nhiều ứng dụng thực tế.

Để tạo ra một diễn đàn cho các chuyên gia Việt Nam và quốc tế trao đổi các ý tưởng mới và các kết quả mới về các phương pháp tối ưu nói chung, và các thuật toán tối ưu nói riêng, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Các thuật toán tối ưu và một số vấn đề có liên quan” từ ngày 14 đến 16/12/2017 ở Hà Nội.Sẽ có một Phiên đặc biệt của Hội thảo dành để kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 90 của Giáo sư Hoàng Tụy. Các thành tựu khoa học đặc biệt của Giáo sư Hoàng Tụy sẽ được tôn vinh trong một báo cáo tổng quan và các báo cáo khoa học.Sau khi được phản biện nghiêm ngặt, một số bài nghiên cứu chọn lọc của các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ được công bố trong một Số đặc biệt của tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (https://link.springer.com/journal/40306).Thông tin chi tiết về Hội thảo có ở trang web

http://math.ac.vn/conference/OptimizationAlgorithms2017/

Các chuyên gia sau đây sẽ trình bày các báo cáo mời toàn thể

 • Lê Thị Hoài An (Université de Lorraine, Metz, France)

 • Adil Bagirov (Federation University, Australia)

 • Hans Georg Bock (University of Heidelberg, Germany)

 • Nguyễn Định (Đại học Quốc tế, Tp. Hồ Chí Minh)

 • Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học, VAST)

 • Lê Dũng Mưu (Viện Toán học, VAST)

 • Biagio Ricceri (University of Catania, Italy)

 • Phạm Đình Tảo (Laboratoire de Mathématiques de l'INSA de Rouen, France)

 • Hoàng Dương Tuấn (University of Technology, Sydney, Australia)

 • Hà Huy Vui (Viện Toán học, VAST)

Ban tổ chức

 • Phùng Hồ Hải (Trưởng ban - Viện Toán học, VAST)

 • Nguyễn Hữu Dư (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán)

 • Lê Minh Hà (Đại học Quốc gia, Hà Nội)

 • Nguyễn Quang Huy (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

 • Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học, VAST)

 • Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, VAST)

 • Lê Quang Thủy (Đại học Bách khoa Hà Nội)

 • Ngô Việt Trung (Viện Toán học, VAST)

 • Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học, VAST)

Ban chương trình

 • Nguyễn Đông Yên (Trưởng ban - Viện Toán học, VAST)

 • Phạm Kỳ Anh (Đại học Quốc gia, Hà Nội)

 • Trương Xuân Đức Hà (Viện Toán học, VAST)

 • Phan Quốc Khánh (Đại học Quốc tế, Tp. Hồ Chí Minh)

 • Đinh Thế Lục (University of Avignon, France)

 • Lê Dũng Mưu (Viện Toán học, VAST)

 • Huỳnh Văn Ngãi (Đại học Quy Nhơn)

 • Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, VAST)

 • Hoàng Xuân Phú (Viện Toán học, VAST)

 • Huỳnh Thế Phùng (Đại học Tổng hợp Huế)

 • Phạm Hữu Sách (Viện Toán học, VAST)

 • Nguyễn Khoa Sơn (Viện Toán học, VAST)

 • Nguyễn Năng Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

 • Nguyễn Xuân Tấn (Viện Toán học, VAST)

 • Phan Nhật Tĩnh (Đại học Tổng hợp Huế)

Hội nghị phí: Hội thảo không thu hội nghị phí

Thời hạn đăng ký tham dự: 31/10/ 2017

Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: 15/11/ 2017

Địa chỉ email của Hội thảo:OptimizationAlgorithms@math.ac.vn