Thứ Tư, 22/05/2024

Thứ Năm, 10:36 01/06/2017

Hội nghị Toàn quốc lần V Vật lý kỹ thuật & ứng dụng

THÔNG TIN HỘI NGHỊ

Hội nghị Toàn quốc lần V Vật lý kỹ thuật & ứng dụng sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt, 01 Phù Đổng Thiên Vương, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng từ ngày 02 đến 04 tháng mười 2017 với sự phối hợp tổ chức và tham gia của:

 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 • Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 • Đại học Đà Lạt

 • Hội Vật lý Việt Nam

 • Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

 • Viện Vật lý, VAST

 • Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ KH&CN

 • Hội Thiết bị Y tế

 • Hội Quang học và Quang phổ Việt Nam

CÁC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC

 • Quang học và Quang tử ứng dụng

 • Vật liệu, linh kiện và thiết bị quang tử, quang học

 • Công nghệ chiếu sáng

 • Viễn thám và ứng dụng trong vật lý khí quyển và thiên văn học

 • Vật lý plasma và ứng dụng

 • Vật lý hạt nhân ứng dụng và kỹ thuật hạt nhân

 • Đo đạc và ứng dụng trong khoa học

 • Những lĩnh vực liên quan

MỤC ĐÍCH

 • Hội nghị là hoạt động khoa học toàn quốc về vật lý kỹ thuật và vật lý ứng dụng, tạo cơ hội để báo cáo và trao đổi kết quả và thành tựu mới ở trong nước và quốc tế về nghiên cứu, phát triển công nghệ và kỹ thuật vật lý ứng dụng cũng như ứng dụng vật lý.

 • Tăng cường giao lưu và hợp tác về khoa học công nghệ trong nước và quốc tế, giữa các vùng miền, giữa các đơn vị nghiên cứu và đào tạo, giữa các nhà nghiên cứu, phát triển KHCN, sản xuất chế tạo và ứng dụng vật lý.

 • Thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu và phát triển KHCN trong vật lý kỹ thuật và ứng dụng vào đời sống thực tế. Mở rộng các hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và đào tạo về vật lý kỹ thuật và ứng dụng.

CÁC TIỂU BAN

Ngoài các báo cáo được mời trình bày tại Phiên họp toàn thể (Plenary session), Hội nghị dự kiến được chia thành 03 Tiểu ban:

 • Tiểu ban Vật lý kỹ thuật

 • Tiểu ban Vật lý Ứng dụng

 • Tiểu ban ứng dụng và kỹ thuật vật lý trong Y- Sinh học

ĐĂNG KÝ

Hạn nộp Phiếu Đăng kí tham dự và Tóm tắt báo cáo (doc1doc2) : 25 tháng 8 năm 2017

Thông báo kết quả lựa chọn báo cáo: 30 tháng 8 năm 2017

Hạn nộp Báo cáo toàn văn (doc3): 2 tháng 10 năm 2017

Hội nghị phí:

Thành phần tham dự

Trước 25/8/2017

Sau 25/8/2017

Quốc tế

250 USD

280 USD

Sinh viên quốc tế

130 USD

160 USD

Người đi cùng

130 USD

160 USD

Việt Nam

1.600.000 VND

1.900.000 VND

Sinh viên Việt Nam

1.200.000 VND

1.400.000 VND

Trường hợp đại biểu có > 01 báo cáo: phụ phí/báo cáo là 600.000 VND

Nộp trực tiếp:

Nguyễn Thị Khánh Vân - p.42, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Chuyển khoản:

Tên tài khoản: Viện Vật lý

Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Thăng Long

Số tài khoản: 0491000039065

Ban thư ký

Nguyễn Thị Khánh Vân - Mobile: 094-565-6799

Đỗ Hoàng Tùng - Mobile: 090-325-8612

Email: hnvlktud_caep@iop.vast.ac.vn