Thứ Sáu, 24/05/2024

Thứ Hai, 08:29 02/01/2017

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam"

Trong bối cảnh ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đang trải qua thời kỳ đổi mới và phát triển, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển bền vững của ngành để đón nhận và thích ứng với sự phát triển của thế giới là rất cấp thiết. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học, các cơ sở đào tạo nắm bắt thông tin và các yêu cầu về nguồn nhân lực hóa học trong bối cảnh hiện nay, Hội Hóa học Việt Nam (CSV) và Hội đồng Trách nhiệm xã hội tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC) tổ chức Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam” với sự tài trợ của DOW Chemical Việt Nam.

Mục tiêu Hội thảo:

Chia sẻ thông tin, nhận thức và các yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và tổ chức Hội.

Chủ đề Hội thảo:

1. Xu hướng và tầm quan trọng của phát triển bền vững nói chung và phát triển bền vững cho ngành hóa học.

2. Hóa học xanh và Responsible Care (RC) - Xu hướng và nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành hóa chất

3. Yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được sự phát triển bền vững của công nghiệp hóa chất Việt Nam - cơ hội và thách thức.

4. Tích hợp phát triển bền vững, hóa học xanh và các khái niệm Responsible Care (RC) trong các chương trình giáo dục và đào tạo ở các trường đại học Việt Nam.

Đối tượng tham gia:

• Giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các viện đào tạo đại học, sau đại học.

• Nghiên cứu viên và lãnh đạo của các viện, các trung tâm nghiên cứu.

• Các doanh nghiệp, chuyên gia quản lý, hoạt động trong lĩnh vực hóa học.

• Các hội viên khác của CSV và VRCC.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

Quy định định dạng báo cáo:

Báo cáo sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman cỡ 12 của hệ soạn thảo Microsoft Word; mật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng ở chế độ Single; lề trên 2,5cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, cuôi mỗi trang, đánh số trang bắt đầu từ 1.Báo cáo được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (216 x 297 cm) và gửi bản e-copy qua email Văn phòng Hội trước ngày 15/3/2017.

Thời gian và địa điểm dự kiến:

Ngày 31/3/2017 tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong Thông báo số 2).

Hội Hóa học Việt Nam và VRCC trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị viết bài, tham gia Hội thảo.

Bài viết gửi về Văn phòng Hội:

Hội Hóa học Việt Nam

Số 2, Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) 39332620

Fax: (04) 38267498

Email: csvhoihoa@fpt.vn

TỔNG THƯ KÝ HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH VRCC

ĐỖ DUY PHI