Thứ Tư, 17/04/2024

Thứ Ba, 09:56 31/10/2017

Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh năm 2017

Viện Toán học tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh năm 2017.

Thời gian: Thứ 5 ngày 9 tháng 11 năm2017

Nội dung cụ thể sẽ thông báo sau.