Thứ Sáu, 24/05/2024

Thứ Hai, 09:57 30/10/2017

Thông báo giải thưởng Khoa học Viện Toán học 2017

Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mời các nhà toán học trẻ trong nước đăng ký nhận giải thưởng Viện Toán học 2017.

1. Giải thưởng Khoa học Viện Toán học là giải thưởng dành cho những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu toán học,

  • Tuổi đời không quá 40

  • Hiện đang làm việc tại Việt Nam

Giải thưởng được xét và trao hai năm một lần, có tiền thưởng là 20.000.000 VNĐ. Giải thưởng chỉ trao cho tối đa 2 người. Người nhận Giải thưởng sẽ được trao một Giấy chứng nhận và tiền thưởng.Để được xét cho Giải thưởng Khoa học Viện Toán học 2017, ứng viên cần có năm sinh từ 1977 trở về sau và các cá nhân đã từng được xét vào các năm trước nhưng chưa được trao giải cũng có thể đăng ký tham gia.

2. Hồ sơ đăng ký xét thưởng gồm

  • Lý lịch khoa học

  • Danh mục công trình nghiên cứu toán học đã công bố

  • Bản sao của một số công trình tiêu biểu (không quá 5)

  • Một bản giới thiệu thành tích nghiên cứu khoa học của người đăng ký có xác nhận của đơn vị công tác của người giới thiệu.

Hồ sơ xin đăng ký Giải thưởng xin gửi về địa chỉ sau bằng e-mail hoặc bưu điện trước ngày 30/9/2017.

GS.TSKH Đinh Nho Hào ( hao@math.ac.vn)

Thư ký Hội đồng Khoa học Viện Toán học, Viện Toán học, VHLKHCNVN, 18-Hoàng Quốc Việt, 10307 Cầu Giấy, Hà Nội