Thứ Năm, 22/10/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .

Thông tin liên hệ

Học viện Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.791.9977

Website: www.gust.edu.vn - Email: vanthu@gust-edu.vast.vn