Thứ Ba, 20/02/2018

SỨ MỆNH CỦA HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Học viện Khoa học Công nghệ có sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ, Sau Tiến sỹ; Gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ của Viện Hàn hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phát huy tối đa nguồn lực to lớn của Viện Hàn lâm KHCNVN - cơ quan KHCN hàng đầu quốc gia về đội ngũ các nhà khoa học trình độ cao, hệ thống cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, các đề tài - nhiệm vụ - đề án KHCN, nguồn thông tin KHCN, mạng lưới hợp tác quốc tế, trực tiếp phục vụ công tác đào tạo.

HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cùng nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu của 35 viện nghiên cứu chuyên ngành news

CƠ SỞ DỮ LIỆU GIẢNG VIÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU GIẢNG VIÊN

Thông tin lý lịch khoa học, hướng nghiên cứu của giảng viên thuộc 12 khoa của Học viện Khoa học và Công nghệ news

CÔNG BỐ KHOA HỌC CÔNG BỐ KHOA HỌC

Thông tin các công trình khoa học đã công bố của giảng viên, NCS thuộc 12 khoa của Học viện Khoa học và Công nghệ news

ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Thông tin về các đề tài nghiên cứu khoa học của Học viện Khoa học và Công nghệ đã và đang triển khai news

ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ SAU TIẾN SĨ (POSTDOC) ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ SAU TIẾN SĨ (POSTDOC)

Thông tin về các đề tài, nhiệm vụ sau tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ đang triển khai news

HỘI THẢO, HỘI NGHỊ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ

Thông tin chi tiết về các hội thảo, hội nghị khoa học hỗ trợ giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên gửi bài tham dự news