Thứ Ba, 24/04/2018

Danh mục các loại biểu mẫu

STTLoại biểu mẫuChi tiếtGhi chú
1
Bảo vệ chuyên đề và tiểu luận tổng quan
Xem tại đây
2
Hội thảo luận án tiến sĩ
Xem tại đây
3
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Xem tại đây
4
Phản biện độc lập
Xem tại đây
5
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện
Xem tại đây
6
Thay đổi trong quá trình đào tạo
Xem tại đây
7
Hướng dẫn viết luận án
Xem tại đây