Thứ Hai, 19/11/2018

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Vietnam Journal of Mathematics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS, Xuất bản: 3 tháng/1 số; Mã tạp chí: ISSN 0866-7179


Communications in Physics

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP); Số lượng: 4 số /năm; Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh; Mã tạp chí: ISSN 0868-3166


VietNam Journal of Mechanics

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ CƠ HỌC – VIETNAM JOURNAL OF MECHANICS; Tạp chí xuất bản thường kỳ 4 số/năm; Số lượng: 300 cuốn/số; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh; Mã tạp chí: 0866-7136


Tạp chí Tin học và điều khiển học

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên Tạp chí: TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS; Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh; Số lượng: 4 số/năm; Mã tạp chí: ISSN 1813-9663


Advances in natural Sciences

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: ADVANCES IN NATURAL SCIENCES; Xuất bản: 3 tháng/1 số; Mã tạp chí: ISSN 0866-708X


Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt (Special Issue) / năm; Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh; Năm xuất bản đầu tiên: 1962; Mã tạp chí: ISSN 0866-708x


Tạp chí Hóa học

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ HOÁ HỌC – JOURNAL OF CHEMISTRY; Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh; Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ (6 số/năm); Mã tạp chí: ISSN 0866-7144


Tạp chí Khoa học và công nghệ Biển

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN – JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY; Số lượng: 4 số/năm; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và tiếng Anh; Mã tạp chí: ISSN 1859-3097


Các tin đã đưa khác:

Xem thêm tin