Thứ Ba, 24/04/2018

Vietnam Journal of Mathematics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS, Xuất bản: 3 tháng/1 số; Mã tạp chí: ISSN 0866-7179


Communications in Physics

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP); Số lượng: 4 số /năm; Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh; Mã tạp chí: ISSN 0868-3166


VietNam Journal of Mechanics

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ CƠ HỌC – VIETNAM JOURNAL OF MECHANICS; Tạp chí xuất bản thường kỳ 4 số/năm; Số lượng: 300 cuốn/số; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh; Mã tạp chí: 0866-7136


Tạp chí Tin học và điều khiển học

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên Tạp chí: TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS; Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh; Số lượng: 4 số/năm; Mã tạp chí: ISSN 1813-9663


Advances in natural Sciences

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: ADVANCES IN NATURAL SCIENCES; Xuất bản: 3 tháng/1 số; Mã tạp chí: ISSN 0866-708X


Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt (Special Issue) / năm; Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh; Năm xuất bản đầu tiên: 1962; Mã tạp chí: ISSN 0866-708x


Tạp chí Hóa học

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ HOÁ HỌC – JOURNAL OF CHEMISTRY; Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh; Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ (6 số/năm); Mã tạp chí: ISSN 0866-7144


Tạp chí Khoa học và công nghệ Biển

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN – JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY; Số lượng: 4 số/năm; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và tiếng Anh; Mã tạp chí: ISSN 1859-3097


Các tin đã đưa khác:

Xem thêm tin