Thứ Sáu, 21/09/2018

Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

Học viện Khoa học và Công nghệ tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 02năm 2018.


Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 470/QĐ-HVKHCN ngày 15 tháng 06 năm 2018, công nhận trúng tuyển 105 (Một trăm linh năm) thí sinh có tên trong danh sách kèm theo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018.


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Học viện KH&CN Thông báo số 199/TB-HVKHCN tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 như sau :


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018 tới thí sinh như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách thi sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2018 như sau:


Học viện Khoa học và Công nghệ tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 01 năm 2018.


Học viện KH&CN Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018 của 7 khoa có đào tạo thạc sĩ: khoa Toán học, khoa Vật lý, khoa Hóa học, khoa Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông, khoa Công nghệ sinh học, khoa Công nghệ môi trường


Xem thêm tin