Thứ Hai, 18/11/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Giải Quần vợt GUST OPEN 2019 lần thứ 3 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 tới thí sinh như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 02 năm 2019.


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 Năm 2019 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 như sau:

Để tải mẫu phụ lục tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2019, tải về tại đây


Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 376/QĐ-HVKHCN ngày 10 tháng 5 năm 2019, công nhận trúng tuyển 56 (Năm mươi sáu) thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (Danh sách kèm theo).


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 tới thí sinh như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2019 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện KH&CN Thông báo số 463/TB-HVKHCN tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 như sau :

Để tải mẫu phụ lục tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019, tải về tại đây


Xem thêm tin