Thứ Ba, 26/10/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 05/TB-HVKHCN ngày 05 tháng 01 năm 2021 về việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Học viện Khoc học và Công nghệ Thông báo về kế hoạch thi cao học đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau: Phụ lục tuyển sinh và mẫu đơn đănmg ký: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tới thí sinh như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 1 Năm 2020 cụ thể như sau:


Học viện Khoc học và Công nghệ Thông báo về kế hoạch thi cao học đợt 1 năm 2020 cụ thể như sau: tải về tại đây


Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo quyết định số 775/QĐ-HVKHCN ngày 21/11/2016 của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN);


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 tới thí sinh như sau: tải về tại đây


Xem thêm tin