Thứ Ba, 26/10/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 162/TB-HVKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây

Các mẫu văn bản dùng xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 11/TB-HVKHCN ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chương trình chất lượng quốc tế - đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 12/TB-HVKHCN ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc xét tuyển hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 10/TB-HVKHCN ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chương trình thông thường - đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây


THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ – ĐỢT 2 NĂM 2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ, ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-HVKHCN ngày 20/4/2015 của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN); Căn cứ Quyết định số 2543/QĐ-VHL ngày 28/12/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt Chương trình đào tạo tiến sĩ chất lượng cao tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Học viện KHCN thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2-2020 như sau:

Toàn văn Thông báo: tải về tại đây Mẫu tuyển sinh chương trình đào tạo tiến sĩ chất lượng cao: tải về tại đây


Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ, ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-HVKHCN ngày 20/4/2015 của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN).

Học viện KHCN thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2-2020 như sau:

Toàn văn thông báo: tải về tại đây Mẫu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2-2020: tải về tại đây


Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ, ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-HVKHCN ngày 20/4/2015 của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN);


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019 của 12 khoa với 53 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ thuộc Học viện Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau:


Xem thêm tin