Thứ Sáu, 20/09/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 309/QĐ-HVKHCN về việc ban hành Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá học phần trong chương trình dào tạo trình độ Thạc sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau:

(Nội dung chi tiết xin xem File đính kèm: tải về tại đây)


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cao học đợt 2 năm 2019 cụ thể như sau:

Hồ sơ bảo vệ luận văn đợt 2 năm 2019: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ cụ thể như sau:

Toàn văn thông báo: tải về tại đây


Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Học viện Khoa học và Công nghệ và Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ đối khóa 2017A, Học viện đề nghị các học viên cao học K2017A nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ về Học viện Khoa học và Công nghệ từ ngày 10/4/2019 đến ngày 19/4/2019. Trường hợp học viên không hoàn thành và bảo vệ luận văn đúng hạn theo quy định của quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, đề nghị làm thủ tục gia hạn và nộp kinh phí quá hạn theo quy định trước thời hạn trên để Học viện làm thủ tục gia hạn cụ thể như sau:

Toàn văn thông báo và mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn : Xin tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2019 cụ thể như sau: tải về tại đây


Danh sách công nhận tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017A, tải về tại đây

Danh sách công nhận tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017B, tải về tại đây


Xem thêm tin