Thứ Tư, 20/01/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Học viện Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 401/TB-HVKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2020 về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau:


Học viện Khoa học và Công nghệ tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 02 năm 2020.


Học viện Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại website của Học viện: http://www.gust.edu.vn. Thí sinh có nhu cầu chấm phúc khảo, nộp đơn về Học viện theo thông tin dưới đây:


Học viện Khoa học và Công nghệ tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 01 năm 2020.


Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 309/QĐ-HVKHCN về việc ban hành Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá học phần trong chương trình dào tạo trình độ Thạc sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau:

(Nội dung chi tiết xin xem File đính kèm: tải về tại đây)


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cao học đợt 2 năm 2019 cụ thể như sau:

Hồ sơ bảo vệ luận văn đợt 2 năm 2019: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ cụ thể như sau:

Toàn văn thông báo: tải về tại đây


Xem thêm tin