Thứ Ba, 24/04/2018

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Khoa Các Khoa học trái đất

Khoa Công nghệ môi trường

Khoa Công nghệ sinh học

Khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông

Khoa Cơ học và Tự động hóa

Khoa Địa lý

Khoa Hóa học

Khoa Khoa học và Công nghệ Biển

Khoa Khoa học vật liệu và Năng lượng

Khoa Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Khoa Toán Học

Khoa Vật lý