Thứ Ba, 24/04/2018

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học loài Bời lời nhớt (Litsea glutinosa) họ Long não (Lauraceae) và loài Nhãn dê (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.) họ Bồ hòn (Sapindaceae) của Việt Nam.

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Ninh

Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Trần Văn Sung. TS. Trần Thị Phương Thảo


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tùng Linh

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TSKH. Phạm Thượng [Cát], PGS. TS. Trương Việt Anh


Nghiên cứu sinh: Vũ Xuân Trường

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Khổng Doãn Điền . TS. Nguyễn Duy Chinh


Các tin đã đưa khác:

Xem thêm tin