Thứ Năm, 24/01/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Mã đề tài: VAST01.02/14-15, Tên chủ nhiệm: TS. Vũ Tất Thắng, Thời gian thực hiện: 2014-2016

Mã đề tài: VAST01.04-14-15, Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiến Phương, Xếp loại: Khá, Thời gian thực hiện: 2014-2016

Mã đề tài: VAST01.09/14-15, Tên chủ nhiệm: TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng, Thời gian thực hiện: 2014-2016

Mã đề tài: VAST01.08/15-16, Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Dũng, Xếp loại: Xuất sắc, Thời gian thực hiện: 2014-2016

Mã đề tài: VAST01.02/14-15, Tên chủ nhiệm: TS. Hồ Bích Hải, Xếp loại: Khá, Thời gian thực hiện: 2014-2015

Xem thêm tin