Thứ Bảy, 06/03/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 58/TB-HVKHCN ngày 19 tháng 02 năm 2021 về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến để ứng phó với dịch Covid-19 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 30/TB-HVKHCN ngày 22 tháng 01 năm 2021 về việc tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình học bổng nghiên cứu PSDP-G cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 19/TB-HVKHCN ngày 14 tháng 01 năm 2021 về việc tuyển sinh chương trình học bổng GUST - SDV cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 12/TB-HVKHCN ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc xét tuyển hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 11/TB-HVKHCN ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ chương trình chất lượng quốc tế - đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây

Bản Microsoft Office Word: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 10/TB-HVKHCN ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ chương trình thông thường - đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây

Bản Microsoft Office Word: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo chương trình học bổng nghiên cứu sinh Tiến sĩ cụ thể như sau: tải về tại đây


Xem thêm tin