Thứ Ba, 14/07/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Phát triển kinh tế biển từ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo số 245/TB_HVKHCN về việc bổ sung cơ sở dữ liệu tham gia đào tạo tại Học viện Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau: tải về tại đây


Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo tiến sĩ chất lượng cao tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (phê duyệt tại Quyết định số 2543/QĐ-VHL ngày 28/12/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo xét tuyển hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc đợt 2 năm 2020, mỗi NCS xuất sắc dự kiến được nhận hỗ trợ 65 triệu đồng/NCS/năm, các yêu cầu cụ thể như sau:


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo số 78/HĐGSNN của hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo bổ sung, cập nhật phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo số 485/HVKHCN Quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh của 04 hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 cụ thể như sau: Xem và tải về tại đây.

LỊCH HỌP CÁC HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ CỞ NĂM 2020


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo số 485/HVKHCN Quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh của 04 hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 cụ thể như sau: Xem và tải về tại đây.

LỊCH HỌP CÁC HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ CỞ NĂM 2020


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo số 188/TB-HVKHCN về mẫu chứng chỉ tiếng Anh Cambridge cụ thể như sau:


Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thông tư 04/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; Thông tư Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Xem thêm tin