Thứ Ba, 07/04/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Giải Quần vợt GUST OPEN 2019 lần thứ 3 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019

Căn cứ Công văn số 717/BGDĐT-QLCL ngày 06/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý cho trường đại học Trà Vinh Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo số 107/TB-HVKHCN về Danh sách các cơ sở cấp Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được công nhận tại Học viện Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau:


Nhằm tăng cường sự giao lưu, trao đổi giữa các nhà khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiên tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế năm 2020 về “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý”. Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: tháng 6/2020.


Ngày 27/2/2020 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 54/TB-HVKHCN về việc chi trả kinh phí hỗ trợ công bố khoa học và văn bằng sở hữu trí tuệ tại Học viện Khoa học và Công nghệ năm 2019 như sau: tải về tại đây


Căn cứ Công văn số 5615/BGDĐT-QLCL ngày 13/12/2019, số 332/BGDĐT-QLCLngày 07/02/2020 và số 486/BGDĐT-QLCL ngày 20/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Khoc học và Công nghệ thông báo số 55/TB-HVKHCN về Danh sách các cơ sở cấp Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được công nhận tại Học viện Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ là đơn vị được Viện Hàn lâm KHCNVN giao tổ chức thực hiện Chương trình sau tiến sĩ tạo nguồn lực KHCN cho Viện Hàn lâm KHCNVN theo Quyết định số 234/QĐ-VHL ngày 27/2/2017 (Toàn văn quy định tải về tại đây).


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo danh sách các tác giả nhận hỗ trợ công bố khoa học và văn bằng sở hữu trí tuệ tại học viện khoa học và công nghệ năm 2019 cụ thể như sau: tải về tại đây


Ngày 27/02/2020 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số: 53/TB-HVKHCN về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 (lần 2) tại Học viện Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau: tải về tại đây


Xem thêm tin