Thứ Ba, 20/02/2018

Kính gửi: Các Thầy Cô, Các nhà Khoa học đang tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Học viện Khoa học và Công nghệ

Theo Công văn số 234/VHL-ƯDTKCN ngày 31/1/2018 của Viện Hàn lâm KHCNVN, Học viện Khoa học và Công nghệ xin trân trọng thông báo đến các Thầy Cô, các nhà Khoa học về việc xây dựng kế hoạch KH&CN thuộc Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nội dung chi tiết và mẫu hồ sơ xem trong file đính kèm, tải về tại đây


Ngày 02/02/2018 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018 như sau:


Ngày 31/01/2018 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 29/TB-HVKHCN về việc đăng ký tài khoản truy cập thư viện số các CSDL tạp chí điện tử KH&CN quốc tế như sau:


Ngày 22/12/2017 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 405/TB-HVKHCN về việc thu học phí, lệ phí đối với Học viên cao học như sau:


Ngày 22/12/2017 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 406/TB-HVKHCN về việc thu học phí, lệ phí của nghiên cứu sinh như sau:


Xem thêm tin