Chủ Nhật, 01/08/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 292/HVKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc tuyển sinh đào tạo chứng chỉ Quốc tế do Đại học Osaka cấp năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 228/TB-HVKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2021 về việc tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 204/HVKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2021 về việc rà soát quá trình học tập của các nghiên cứu sinh đang được Đơn vị quản lý cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 201/TB-HVKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2021 về việc bổ sung cơ sở dữ liệu về giảng viên năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 174/TB-HVKHCN ngày 19 tháng 5 năm 2021 về việc đăng ký đề tài và bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (Cao học khóa 2020A) cụ thể như sau: tải về tại đây

Mẫu đăng ký tên đề tài: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 173/TB-HVKHCN ngày 19 tháng 5 năm 2021 về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (Cao học khóa 2019B) cụ thể như sau: tải về tại đây

Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 162/TB-HVKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau: tải về tại đây

Các mẫu văn bản dùng xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 150/TB-HVKHCN ngày 10 tháng 5 năm 2021 về việc thẩm định sách để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau: tải về tại đây


Xem thêm tin