Thứ Sáu, 19/07/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

Ngày 18/6/2019 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 164/TB-HVKHCN về việc Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau:


Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo các ứng viên có nhu cầu tham gia Giải thưởng Khoa học ASEAN-U.S. dành cho phụ nữ năm 2019 trong khuôn khổ hợp tác của ASEAN và Hoa Kỳ cụ thể như sau:

Giải thưởng khoa học ASEAN-U.S. dành cho phụ nữ


Toàn văn thông báo: tải về tại đây

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ là đơn vị được Viện Hàn lâm KHCNVN giao tổ chức thực hiện Chương trình sau tiến sĩ tạo nguồn lực KHCN cho Viện Hàn lâm KHCNVN theo Quyết định số 234/QĐ-VHL ngày 27/2/2017 (Toàn văn Quyết định xin tải về tại đây).


Xem thêm tin