Thứ Sáu, 21/09/2018

Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

Các Viện Hàn lâm, Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia

Các Viện nghiên cứu và các trường đại học

Các tổ chức quốc tế và các tổ chức nghiên cứu