Thứ Ba, 24/04/2018

Hệ thống dịch vụ truy cập Internet không dây băng thông rộng qua mạng viễn thông Wimax

Chủ nhiệm:

Địa chỉ: Phòng công nghệ tự động hóa, Viện Công nghệ thông tin


Hệ thống giải pháp MVOIP dựa trên nền tảng di động

Chủ nhiệm: TS. Phạm Thanh Giang

Địa chỉ: P206, Nhà A3, Viện Công nghệ thông tin


Phần mềm quản lý trạm cân ô tô điện tử thông minh ES-WEIGHING

Chủ nhiệm:

Điạ chỉ: Phòng Kỹ thuật điều khiển và Hệ thống nhúng, Viện Công nghệ thông tin


Hệ thống dịch vụ giám sát môi trường đất, khí, nước qua mạng viễn thông Wimax

Chủ nhiệm: PGS.TS. Thái Quang Minh

Địa chỉ: Phòng Công nghệ tự động hóa, Viện Công nghệ thông tin