Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Tư, 14:11 31/01/2018

Search for Efficient Plant Growth Promoting and Biocontrol against Xoo in Rice Endophytes of the North of Vietnam

Name

Nguyen Van Phuong

Workplace

Institute of Biotechnology

Affiliation

University of Science and Technology of Hanoi

Collaborative organization

Institute of Biotechnology

Department

School of Biotechnology

Phone

0961448512

Email

phuongibt@gmail.com

Supervisor

Prof. Le Tran Binh

Code

GUST.STS.ĐT2017-SH05

Date