Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Ba, 09:43 06/02/2018

Study on chemical constituents and biological activities of lichen (Cryptothecia sp.) of Vietnam

Name

Nguyen Ngoc Tuan
WorkplaceInstitute of Applied Materials Science
AffiliationInstitute of Applied Materials Science
Collaborative organizationInstitute of Applied Materials Science
DepartmentSchool of Chemistry
Phone0938759525
Emailnguyentuan.gv.tphcm@gmail.com
SupervisorProf. Nguyen Cuu Khoa
CodeGUST.STS.ĐT2017-HH18
Datea