Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Tư, 10:30 31/01/2018

Research and Develop Advanced Fuzzy Transfer Learning Models on Complex Fuzzy Set in Decision Support Systems

Name

Tran Thi Ngan

Workplace

Institute of Information Technology

Affiliation

Thai Nguyen University

Collaborative organization

School of Information Technology and Telecommunication

Department

School of Information Technology and Telecommunication

Phone

0989040454

Email

nganictu@gmail.com

Supervisor

Dr. Le Hoang Son; Dr. Nguyen Long Giang

Code

GUST.STS.ĐT2017-TT02

Date