Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Tư, 14:00 31/01/2018

Morphological and Genetic characteristics of the dinoflagellate species belong to genus Protoperidinium section Oceanica

Name

Phan Tan Luom

Workplace

Institute of Oceanography

Affiliation

Institute of Oceanography

Collaborative organization

Institute of Oceanography

Department

School of Marine Science and Technology

Phone

0984723037

Email

luom.dt@gmail.com

Supervisor

Prof. Nguyen Ngoc Lam

Code

GUST.STS.ĐT2017-KHB01

Date

Phan Tan Luom


Các tin đã đưa: