Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Tư, 13:42 31/01/2018

Glass fiber reinforced plastic GFRP: Manufacture, experiment, evaluate and simulation macro-mechanical properties (elastic modulus, poisson ratio)

Name

Nguyen Luong Thien

Workplace

Institute of Mechanics

Affiliation

Institute of Mechanics

Collaborative organization

Institute of Mechanics

Department

School of Mechanical Engineering and Automation

Phone

0985236175

Email

nguyenluongthien140686@gmail.com

Supervisor

Prof. Pham Duc Chinh

Code

GUST.STS.NV2017-CH01

Date