Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Ba, 09:45 06/02/2018

Robust adaptive neural network control for trajectory tracking of a Quadrotor Aerial Vehicle

Name

Tran Trong Toan
WorkplaceInstitute of Mechanics and Applied Informatics
AffiliationHo Chi Minh University of Industry
Collaborative organizationInstitute of Mechanics and Applied Informatics
DepartmentSchool of Mechanical Engineering and Automation
Phone0919175287
Emailtoan1003@gmail.com
SupervisorDr. Truong Nguyen Vu
CodeGUST.STS.NV
Datea