Thứ Bảy, 24/10/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Tư, 14:06 31/01/2018

The assessment of performance of Hoa Lac optical telescope and its first observational results

Name

Nguyen Thi Thao

Workplace

Vietnam National Satellite Center

Affiliation

Vietnam National Satellite Center

Collaborative organization

Vietnam National Satellite Center

Department

School of Physics

Phone

0986817021

Email

ntthao02@vnsc.org.vn

Supervisor

Dr. Pham Ngoc Diep

Code

GUST.STS.NV

Date