Công nghệ sinh học

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Công nghệ sinh học

on .

Khoa Công nghệ sinh học bao gồm 07 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Công nghệ sinh học                           Mã đào tạo: 62 42 02 01
  2. Di truyền học                                        Mã đào tạo: 62 42 01 21
  3. Hóa sinh học                                        Mã đào tạo: 62 42 01 16
  4. Sinh lý học người và động vật          Mã đào tạo: 62 42 01 04
  5. Sinh lý học thực vật                            Mã đào tạo: 62 42 01 12
  6. Lý sinh học                                           Mã đào tạo: 62 42 01 15
  7. Vi sinh vật học                                     Mã đào tạo: 62 42 01 07

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".