Thứ Ba, 07/12/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Chủ Nhật, 10:15 27/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: SINH HỌC THỰC NGHIỆM

MÃ SỐ: 8 42 01 14

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung6
1PHI1001Triết học3
2FLS1001Ngoại ngữ chung3
II. Khối kiến thức cơ sở23
II.1. Học phần bắt buộc15
3BIO2001Sinh học phân tử3
4BIO2002Thống kê sinh học - Mô hình hóa, tối ưu hóa trong công nghệ sinh học3
5BIO2003Đa dạng sinh học3
6BIO2004Phương pháp luận nghiên cứu khoa học3
7BIO2005Các xu hướng mới trong công nghệ sinh học3
II.2. Học phần tự chọn8
8BIO2006Tin sinh học ứng dụng trong công nghệ sinh học2
9BIO2007Sinh học môi trường và phát triển bền vững2
10BIO2008Quản lý sở hữu trí tuệ trong sinh học2
11BIO2009Sinh học quần thể2
12BIO2010Hệ sinh thái cạn2
13BIO2011Hệ sinh thái thủy vực2
14BIO2012Công nghệ sinh học2
15BIO2013Tiếng anh chuyên ngành2
III. Khối kiến thức chuyên ngành18
III.1. Học phần bắt buộc9
16BIO3001Công nghệ protein/Enzyme3
17BIO3002Chẩn đoán phân tử và ứng dụng3
18BIO3003Công nghệ sinh học nano: Khái niệm và ứng dụng3
III.2. Học phần tự chọn9
19BIO3004Các chất thứ cấp từ thực vật3
20BIO3005Cấu trúc và chức năng của tế bào3
21BIO3006Chọn giống với trợ giúp của chỉ thị phân tử3
22BIO3007Cơ sở di truyền chọn giống thực vật3
23BIO3008Công nghệ enzyme3
24BIO3009Công nghệ gen thực vật3
25BIO3010Công nghệ sinh học tảo3
26BIO3011Công nghệ sinh học vi sinh vật: nguyên lý và ứng dụng3
27BIO3012Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng3
28BIO3013Công nghệ tế bào thực vật3
29BIO3014Di truyền vi sinh vật3
30BIO3015Đột biến gen và bệnh di truyền3
31BIO3016Hệ biểu hiện vi sinh vật3
32BIO3017Hóa sinh môi trường3
33BIO3018Kỹ thuật mới trong công nghệ sinh học3
34BIO3019Liệu pháp gen3
35BIO3020Miễn dịch học phân tử3
36BIO3021Miễn dịch Thú y nâng cao 3
37BIO3022Nhân bản vô tính động vật3
38BIO3023Phát triển và Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn, tạo giống vật nuôi3
39BIO3024Quang sinh học3
40BIO3025Sản xuất Vaccine và Kháng thể Đơn dòng Tái tổ hợp3
41BIO3026Sinh học phân tử ung thư3
42BIO3027Sinh trưởng và phát triển3
43BIO3028Tiến hóa phân tử3
44BIO3029Virus học thực vật3
45BIO3030Y học hình sự3
III. Luận văn17
Tổng số tín chỉ64