Thứ Ba, 26/10/2021

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

TTMã số Chuyên ngànhTên Chuyên ngànhMã số CTĐTTên Ngành
162420108Thủy sinh vật họcMAR901Sinh học
262850101Quản lý tài nguyên và môi trườngMAR902Kiểm soát và bảo vệ môi trường